Our website is under construction. Please excuse us for this inconvenience.


If you have any questions, please do not hesitate to contact our staff in Ho Chi Minh City, Vietnam:
           Address:  SAV8 24-11 The Sun Avenue 28 Mai Chi Tho Street,

                 An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
           Tel:      0908 694 988 (immigration) - 0792682230 (study)

 

Or directly contact Ms. Silvia, a Consultant who is currently living in Canada, via email: silvia@canadaises.com


We wish you a good day!

- CanadaISES staff

 

Website của chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện. Xin thứ lỗi cho sự bất tiện này.

Mọi thắc mắc xin liên hệ văn phòng của chúng tôi tại Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam:
          Địa chỉ:    SAV8 24-11 The Sun Avenue 28 Mai Chí Thọ,

                 Phường An Phú, Quận 2, Tp HCM, Việt Nam
          Đt:        0908 694 988 (định cư) - 0792682230 (du học)

Hoặc trực tiếp liên hệ với cô Silvia, Tư Vấn Viên hiện đang sinh sống tại Canada, qua email: silvia@canadaises.com

Kính chúc quý vị một ngày tốt lành!

- đội ngũ nhân viên CanadaISES